K získání celého daňového bonusu bude možné použít i základ daně partnera

Rodič, který nemá dostatečně vysoký základ daně na získání celého daňového bonusu, si jej může při podání daňového přiznání zvýšit o základ daně z příjmů druhé oprávněné osoby vyživující dítě v domácnosti. Vyplývá to z návrhu novely zákona o dani z příjmů, který zveřejnilo Ministerstvo financí (MF) SR v meziresortním připomínkovém řízení na portálu Slov-Lex.

„Návrh zákona obsahuje i možnost vyššího odpočtu daňového bonusu na vyživované dítě (děti) v návaznosti na započtení příjmů (dílčích základů daně) obou oprávněných osob (například rodičů) do úhrnu příjmů za účelem uplatnění tohoto daňového bonusu,“ uvedl resort financí v předkládací zprávě k návrhu.

Další změnou v zákoně je aplikace směrnice EU, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, pokud jde o pravidlo o omezení úrokových nákladů. Týká se firem, které mají čisté úrokové náklady vyšší než tři miliony eur ročně.

Návrh zákona také upřesňuje a doplňuje pravidla transferového oceňování. Jde zejména o úpravu a upřesnění definice zahraniční závislé osoby, upřesnění definice kontrolované transakce a doplnění významné kontrolované transakce (bezpečný přístav), doplnění pravidel při určení základu daně stálé provozovny poplatníka s omezenou daňovou povinností (nerezidenta) na území ČR.

Coin stacks and chart graphs on a chessboard background. Horizontal composition with selective focus and copy space.

MF v novele také doplňuje postup poplatníka v případě preventivní restrukturalizace. Jedná se o legislativní úpravu takzvaného zákonného a daňově uznaného odpisu pohledávek, podle které bude postupovat poplatník při zániku pohledávky nebo závazku včetně odpuštění dluhu, jakož i při tvorbě opravných položek k pohledávkám.

Další články autora